Förbudsmärken

C1 Förbud mot infart med fordon
C2 Förbud mot trafik med fordon
C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II
C4 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul 
C5 Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I
C6 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn
C7 Förbud mot trafik med tung lastbil 
C8 Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II
C9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods
C10 Förbud mot trafik med cykel och moped klass II
C11 Förbud mot trafik med moped klass II
C12 Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur
C13 Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp
C14 Förbud mot ridning
C15 Förbud mot gångtrafik
C16 Begränsad fordonsbredd
C17 Begränsad fordonshöjd
C18 Begränsad fordonslängd
C19 Minsta avstånd
C20 Begränsad bruttovikt på fordon
C21 Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg
C22 Bärighetsklass
C23 Begränsat axeltryck
C24 Begränsat boggitryck
C25 Förbud mot sväng i korsning 
C26 Förbud mot U-sväng
C27 Förbud mot omkörning 
C28 Slut på förbud mot omkörning
C29 Förbud mot omkörning med tung lastbil 
C30 Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil
C31 Hastighetsbegränsning
C32 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör
C33 Stopp vid tull
C34 Stopp för angivet ändamål
C35 Förbud mot att parkera fordon
C36 Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum
C37 Förbud mot att parkera fordon på dag med jäm
C38 Datumparkering

C39 Förbud mot att stanna och parkera fordon

C40 Ändamålsplats
C41 Slut på ändamålsplats 
C42 Vändplats 
C43 Slut på vändplats
C44 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II