Anvisningsmarken

Kännetecken för motorväg
E2 Motorväg upphör
E3 Motortrafikled
E4 Motortrafikled upphör
E5 Tättbebyggt område
E6 Tättbebyggt område upphör
E7 Gågata
E8 Gågata upphör
E9 Gångfartsområde
E10 Gångfartsområde upphör
E11 Rekommenderad lägre hastighet
E12 Rekommenderad lägre hastighet upphör 
E13 Rekommenderad högsta hastighet
E14 Rekommenderad högsta hastighet upphör
E15 Sammanvävning
E16 Enkelriktad trafik 
E17 Återvändsväg
E18 Mötesplats
E19 Parkering
E20 Områdesmärke
E21 Slut på område
E22 Busshållplats
E23 Taxi
E24 Automatisk trafikövervakning
E25 Betalväg 
E26 Tunnel
E27 Nöduppställningsplats
E28 Nödutgång
E29 Utrymningsväg