Varningsmärken

Varning för farlig kurva
Varning för slirig väg 
Varning för stenskott 
Varning för stenras 
Varning för övergångsställe 
Varning för gående 
Varning för barn 
Varning för cyklande och mopedförare 
Varning för skidåkare 
Varning för ridande 
Varning för djur 
Varning för flera farliga kurvor 
Varning för vägarbete 
Slut på sträcka med vägarbete 
Varning för flerfärgssignal 
Varning för lågt flygande flygplan 
Varning för sidvind 
Varning för mötande trafik 
Varning för tunnel 
Varning för svag vägkant eller hög körbanekant
Varning för vägkorsning 
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt
Varning för nedförslutning 
Varning för cirkulationsplats 
Varning för långsamtgående fordon 
Varning för fordon med förspänt dragdjur 
Varning för terrängskotertrafik 
Varning för kö 
Varning för järnvägskorsning med bommar 
Varning för järnvägskorsning utan bommar 
Varning för korsning med spårväg 
Avstånd till plankorsning 
Kryssmärke 
Kryssmärke 
Varning för stigning 
Varning för annan fara 
Varning för avsmalnande väg 
Varning för bro 
Varning för kaj 
Varning för ojämn väg 
 
Varning för farthinder