Trafiksignaler

Stopp
Fordon och spårvagn får fortsätta framåt
Stanna
Körfältet får inte användas
Byt körfält i pilen eller pilarnas riktning
Körfältet får användas
Stopp
Stopp
Vägen är helt avstängd
Växling till grönt
Fordon får fortsätta framåt
Stanna
Särskild försiktighet
Förbjudet att beträda körbanan
Körbana, cykelbana, järnvägs- eller spårvägskorsning får beträdas
Stopp
Växling till lodrätt streck